دوره آنلاین ISO 14001:2015
5%
تخفیف

دوره آنلاین ISO14001:2015

408,000 تومان

استاندارد ISO14001:2015 یکی از استانداردهای مهم در حوزه سیستم های مدیریتی زیست محیطی است. در واقع سازمان هایی که در پی سازگاری هر چه بیشتر با محیط زیست خود و توسعه پایدار هستند با استقرار و پیاده سازی این استاندارد در تلاش اند آلودگی های زیست محیطی خود را کاهش و به اصطلاح صنعتی سبز را داشته باشند.

408,000 تومان
11%
تخفیف

دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 در اصفهان

580,000 تومان
دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 ISO50001 یک چارچوب برای ایجاد بهترین روش مدیریت انرژی  برای کمک به…
580,000 تومان
5%
تخفیف

دوره مستندسازی و ممیزی داخلی ISO14001:2015

351,000 تومان
دوره سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015 ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت…
351,000 تومان