دوره آنلاین ISO 14001:2015
5%
تخفیف

دوره آنلاین ISO14001:2015

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.

استاندارد ISO14001:2015 یکی از استانداردهای مهم در حوزه سیستم های مدیریتی زیست محیطی است. در واقع سازمان هایی که در پی سازگاری هر چه بیشتر با محیط زیست خود و توسعه پایدار هستند با استقرار و پیاده سازی این استاندارد در تلاش اند آلودگی های زیست محیطی خود را کاهش و به اصطلاح صنعتی سبز را داشته باشند.

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.
20%
تخفیف

دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 در اصفهان

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 960,000 تومان است.
دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 ISO50001 یک چارچوب برای ایجاد بهترین روش مدیریت انرژی  برای کمک به…
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 960,000 تومان است.
5%
تخفیف

دوره مستندسازی و ممیزی داخلی ISO14001:2015

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.
دوره سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015 ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت…
قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.