آکادمی کادیک مرکز تخصصی دوره های مهندسی صنایع و HSE

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

Live | Learn | Grow

174.000

نفر ساعت آموزش داده شده

540

عنوان دوره آموزشی 

94%

میانگین رضایت مشتریان از کادیک 

دوره های جامع مهارت محور

دوره کارشناس HSE
20%
تخفیف
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
20%
تخفیف
3,800,000 تومان
3,800,000 تومان
دوره تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
4,800,000 تومان
4,800,000 تومان
دوره HSE در اصفهان حرفه ای جامع
10%
تخفیف
4,860,000 تومان
4,860,000 تومان
دوره مدیر تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
9,600,000 تومان
9,600,000 تومان

محبوب ترین دوره های مهندسی صنایع

دوره جامع هوش تجاری با power bi در اصفهان
10%
تخفیف
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان
دوره آنلاین پایتون python
10%
تخفیف
765,000 تومان
765,000 تومان
دوره Accessاکسس
10%
تخفیف
693,000 تومان
693,000 تومان
دوره آنلاین کنترل کیفیت QC کادیک
10%
تخفیف
1,260,000 تومان
1,260,000 تومان
دوره ISO 9001
10%
تخفیف
1,260,000 تومان
1,260,000 تومان
دوره آنلاین برنامه ریزی تولید آکادمی کادیک
20%
تخفیف
1,850,000 تومان
1,850,000 تومان
آموزش اکسل پیشرفته
15%
تخفیف
660,000 تومان
660,000 تومان
دوره آنلاین MSP
10%
تخفیف
1,620,000 تومان
1,620,000 تومان
1,800,000 تومان
دوره آنلاین Excel مهندسی
10%
تخفیف
1,620,000 تومان
1,620,000 تومان
دوره مدیر تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
9,600,000 تومان
9,600,000 تومان
دوره تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
4,800,000 تومان
4,800,000 تومان

محبوب ترین دوره های HSE

دوره آنلاین ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار
10%
تخفیف
297,000 تومان
دوره آنلاین ایمنی برق آکادمی کادیک
5%
تخفیف
427,000 تومان
427,000 تومان
دوره کمک های اولیه
5%
تخفیف
427,000 تومان
427,000 تومان
دوره آنلاین ایمنی کار در ارتفاع
10%
تخفیف
297,000 تومان
297,000 تومان
دوره پرمیت ptw
10%
تخفیف
297,000 تومان
297,000 تومان
دوره آنلاین ISO45001:2018
5%
تخفیف
741,000 تومان
741,000 تومان
دوره آنلاین ISO 14001:2015
5%
تخفیف
408,000 تومان
408,000 تومان
دوره آنلاین HSE عمومی
20%
تخفیف
540,000 تومان
540,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
20%
تخفیف
3,800,000 تومان
3,800,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی یک
10%
تخفیف
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی دو
10%
تخفیف
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
دوره ایمنی حریق
10%
تخفیف
297,000 تومان
297,000 تومان
دوره ایمنی داربست بندی آکادمی کادیک
10%
تخفیف
297,000 تومان
297,000 تومان
دوره آنلاین کراجع و استانداردهای ایمنی
5%
تخفیف
712,000 تومان
712,000 تومان
دوره آنلاین آشنایی با وسایل حفاظت فردی
5%
تخفیف
494,000 تومان
494,000 تومان
دوره قوانین کار و تامین اجتماعی کادیک
10%
تخفیف
378,000 تومان
378,000 تومان
دوره ارزیابی ریسک و شناسایی خطر
5%
تخفیف
498,000 تومان
498,000 تومان
دوره کارشناس HSE
20%
تخفیف
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
دوره ایمنی فضای محصور
10%
تخفیف
297,000 تومان
297,000 تومان

محبوب ترین دوره های حضوری

دوره HSE حرفه ای 1 در اصفهان
10%
تخفیف
1,620,000 تومان
1,620,000 تومان
10%
تخفیف
1,620,000 تومان
1,620,000 تومان
دوره HSE در اصفهان حرفه ای جامع
10%
تخفیف
4,860,000 تومان
4,860,000 تومان
دوره HSE در اصفهان (حرفه ای 2)
10%
تخفیف
1,620,000 تومان
1,620,000 تومان

به آکادمی کادیک اعتماد کرده اند...