آکادمی کادیک مرکز تخصصی دوره های مهندسی صنایع ، HSE و مدیریت

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

Live | Learn | Grow

600.000

نفر ساعت آموزش داده شده

540

عنوان دوره آموزشی 

92%

میانگین رضایت مشتریان از کادیک 

دوره های جامع مهارت محور

دوره کارشناس مدیریت و کنترل پروژه جامع در اصفهان
10%
تخفیف
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800,000 تومان است.
دوره کارشناس HSE
20%
تخفیف
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,600,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,600,000 تومان است.
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
20%
تخفیف
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.
دوره تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
16%
تخفیف
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.
دوره مدیر تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,400,000 تومان است.
قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,400,000 تومان است.
دوره HSE در اصفهان حرفه ای جامع
11%
تخفیف
قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.
قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.

محبوب ترین دوره های مهندسی صنایع

آموزش اکسل پیشرفته
15%
تخفیف
قیمت اصلی 777,000 تومان بود.قیمت فعلی 660,000 تومان است.
قیمت اصلی 777,000 تومان بود.قیمت فعلی 660,000 تومان است.
دوره جامع هوش تجاری با power bi در اصفهان
17%
تخفیف
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.
دوره ISO 9001
5%
تخفیف
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
دوره آنلاین Excel مهندسی
10%
تخفیف
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.
دوره آنلاین MSP
10%
تخفیف
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.
دوره تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
16%
تخفیف
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.
دوره آنلاین برنامه ریزی تولید آکادمی کادیک
20%
تخفیف
قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,850,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,850,000 تومان است.
دوره آنلاین کنترل کیفیت QC کادیک
5%
تخفیف
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
دوره مدیر تضمین کیفیت در اصفهان کادیک
20%
تخفیف
قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,400,000 تومان است.
قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,400,000 تومان است.
دوره Accessاکسس
10%
تخفیف
قیمت اصلی 770,000 تومان بود.قیمت فعلی 693,000 تومان است.
قیمت اصلی 770,000 تومان بود.قیمت فعلی 693,000 تومان است.
دوره آنلاین پایتون python
10%
تخفیف
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 765,000 تومان است.
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 765,000 تومان است.
1,800,000 تومان

محبوب ترین دوره های HSE

دوره کمک های اولیه
10%
تخفیف
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 585,000 تومان است.
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 585,000 تومان است.
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
20%
تخفیف
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.
دوره آنلاین HSE عمومی
20%
تخفیف
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 680,000 تومان است.
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 680,000 تومان است.
دوره آنلاین آشنایی با وسایل حفاظت فردی
5%
تخفیف
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 617,000 تومان است.
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 617,000 تومان است.
دوره آنلاین HSE اجرایی یک
10%
تخفیف
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
دوره آنلاین کراجع و استانداردهای ایمنی
6%
تخفیف
قیمت اصلی 910,000 تومان بود.قیمت فعلی 855,000 تومان است.
قیمت اصلی 910,000 تومان بود.قیمت فعلی 855,000 تومان است.
دوره آنلاین ایمنی برق آکادمی کادیک
10%
تخفیف
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 585,000 تومان است.
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 585,000 تومان است.
دوره آنلاین ایمنی کار در ارتفاع
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره پرمیت ptw
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره کارشناس HSE
20%
تخفیف
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,600,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,600,000 تومان است.
دوره ارزیابی ریسک و شناسایی خطر
20%
تخفیف
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.
دوره آنلاین ISO 14001:2015
5%
تخفیف
قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.
قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.
دوره آنلاین HSE اجرایی دو
10%
تخفیف
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
دوره ایمنی فضای محصور
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره آنلاین ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره آنلاین ISO45001:2018
5%
تخفیف
قیمت اصلی 940,000 تومان بود.قیمت فعلی 893,000 تومان است.
قیمت اصلی 940,000 تومان بود.قیمت فعلی 893,000 تومان است.
دوره ایمنی داربست بندی آکادمی کادیک
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره ایمنی حریق
10%
تخفیف
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.
دوره قوانین کار و تامین اجتماعی کادیک
10%
تخفیف
قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 378,000 تومان است.
قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 378,000 تومان است.

محبوب ترین دوره های حضوری

دوره HSE در اصفهان (حرفه ای 2)
5%
تخفیف
قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,375,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,375,000 تومان است.
5%
تخفیف
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,850,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,850,000 تومان است.
دوره کارشناس مدیریت و کنترل پروژه جامع در اصفهان
10%
تخفیف
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800,000 تومان است.
دوره HSE در اصفهان حرفه ای جامع
11%
تخفیف
قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.
قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.
دوره HSE حرفه ای 1 در اصفهان
10%
تخفیف
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,620,000 تومان است.

به آکادمی کادیک اعتماد کرده اند...