آکادمی کادیک مرکز تخصصی دوره های مهندسی صنایع و HSE

Live | Learn | Grow

132.000

نفر ساعت آموزش داده شده

540

عنوان دوره آموزشی 

92%

میانگین رضایت مشتریان از کادیک 

روبدادهای رایگان کادیک

وبینار آشنایی با حوزه HSE
100%
تخفیف

محبوب ترین دوره های آنلاین مهندسی صنایع

دوره آنلاین Excel مهندسی
40%
تخفیف
390,000 تومان
دوره Accessاکسس
40%
تخفیف
390,000 تومان
دوره آنلاین برنامه ریزی تولید آکادمی کادیک
40%
تخفیف
474,000 تومان
دوره آنلاین پایتون python
49%
تخفیف
390,000 تومان
دوره آنلاین پریماورا primavera6
40%
تخفیف
474,000 تومان
دوره آنلاین ISO9001
20%
تخفیف
552,000 تومان
دوره آنلاین کنترل کیفیت QC کادیک
40%
تخفیف
438,000 تومان
دوره آنلاین MSP
50%
تخفیف
390,000 تومان

محبوب ترین دوره های آنلاین HSE

دوره آنلاین کراجع و استانداردهای ایمنی
40%
تخفیف
دوره ایمنی داربست بندی آکادمی کادیک
40%
تخفیف
114,000 تومان
40%
تخفیف
114,000 تومان
دوره آنلاین ایمنی برق آکادمی کادیک
32%
تخفیف
170,000 تومان
دوره آنلاین ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار
40%
تخفیف
114,000 تومان
دوره آنلاین آشنایی با وسایل حفاظت فردی
40%
تخفیف
114,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی دو
20%
تخفیف
632,000 تومان
دوره آنلاین HSE عمومی
30%
تخفیف
238,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی یک
20%
تخفیف
632,000 تومان
دوره آنلاین ISO 14001:2015
25%
تخفیف
277,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
30%
تخفیف
1,890,000 تومان
دوره آنلاین ISO45001:2018
20%
تخفیف
336,000 تومان

به آکادمی کادیک اعتماد کرده اند...