آکادمی کادیک مرکز تخصصی دوره های مهندسی صنایع و HSE

Live | Learn | Grow

132.000

نفر ساعت آموزش داده شده

540

عنوان دوره آموزشی 

92%

میانگین رضایت مشتریان از کادیک 

محبوب ترین دوره های آنلاین HSE

آموزش ایمنی مخازن تحت فشار
10%
تخفیف
224,000 تومان
دوره آنلاین آشنایی با وسایل حفاظت فردی
22%
تخفیف
145,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی دو
10%
تخفیف
594,000 تومان
دوره آنلاین HSE عمومی
10%
تخفیف
256,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی یک
10%
تخفیف
594,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
18%
تخفیف
1,890,000 تومان
دوره آنلاین ISO45001:2018
10%
تخفیف
346,000 تومان

محبوب ترین دوره های آنلاین مهندسی صنایع