آکادمی کادیک دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های مدیریت و کنترل پروژه ، مدیریت کیفیت ، برنامه ریزی تولید ، علم داده ، نرم افزاری مهندسی ، HSE و … برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی آکادمی کادیک از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.