درباره مهندس سیامک نوائی

  • کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
  • کارشناسی مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی
  • مشاور ، مدرس و ممیز سیستم های مدیریتی و HSE
  • مدیرعامل شرکت مهندسی و آموزشی کادیک

مهارت ها

ISO9001:2015 90%
ISO45001:2015 90%
ISO14001:2015 75%
HSE عمومی 90%
تکنیک های کیفیت 90%
مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری 90%
ایمنی حریق 90%
HSE PLAN 90%