سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد صنایع

کارشناسی مکانیک سیالات

سوابق شغلی

کارشناس ارشد ایمنی فرایند پالایشگاه اصفهان

ممیز سیستم های مدیریت ایمنی و HSE-MS (عضو تیم ممیزی شرکت های پالایش نفت ایران)

کارشناس ایمنی پالایشگاه اصفهان

کارشناس ایمنی تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی (پالایشگاه تبریز، تهران، بندرعباس)

کارشناس فنی شورای پذیرش پیشنهادات پالایشگاه اصفهان

ناظر پیمانکار رنگ و سندپلاست پالایشگاه اصفهان

ناظر پیمانکاران Piping & Construction پالایشگاه اصفهان

کارشناس فنی پروژه Online tank cleaning مخازن صادرات نفت خام جزیره خارک

کارشناس بهره برداری واحد متانول پتروشیمی خارک