سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سوابق شغلی

 • کارشناس ارشد در مهندسین مشاور زایندآب، اصفهان
 • کارشناس ارشد در شرکت نصر اصفهان (پیمانکار هلدینگ پروژه های عمرانی)، اصفهان
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، پروژه های راه، تونل، پل و ابنیه (شرکت فراز راه معین)
 • کارشناس ارشد در شرکت پردازش سامانه فربود(مشاور خدمات مدیریتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه)
 • سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه پروژه های تابان. مجموعه پروژه های احداث مجتمع مسکونی 196 واحدی خیام و احداث مرکز تجاری خیام ( 20 هزار متر مربع)، دیماه
 • مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه در کلیه پروژه های زیر مجموعه قطار شهری اصفهان(ایستگاه های متروکارگر، آزادی، شهید علیخانی وشهید مفتح)
 •  مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه ساخت ایستگاه متروی کوی امام اصفهان
 • کارشناس در شرکت فرا گستر فن آوری اسپادانا (مشاور خدمات مدیریتی)
 • کارشناس در شرکت ظریف سنجش صفاهان (ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون)
 • کارشناس کالیبراسیون اوزان و مقیاس ها
 • طراحی سیستم اطلاعاتی انبار در شرکت روغن نباتی ناز اصفهان
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت پست – 63 کیلو ولت ملک شهر اصفهان