سمینار رایگان آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه در اصفهان

سمینار رایگان آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه انتخاب استاندارد و یا چارچوب مناسب برای پروژه‌ها، یکی از اساسی ترین کارهایی…
رایگان!

دوره سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در اصفهان

دوره سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان دیگر یک انتخاب نیست بلکه…
418,000 تومان

دوره آموزشی رزومه نویسی در اصفهان

دوره آموزشی رزومه نویسی شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در یک مصاحبه استخدامی یا تحصیلی شرکت کنید.…
365,000 تومان

دوره آموزشی Prince 2 Foundationمدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس در اصفهان

دوره آموزشی Prince 2 Foundationمدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس در حال حاضر PRINCE2 متداول ترین متدولوژی مورد استفاده…
570,000 تومان

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK6 در اصفهان

دوره مدیریت پروژه براساس استاندارد pmbok6 برای مدیریت موفق پروژه، سازمان‌ها نیاز به مدیرانی با توانایی بالا در رهبری،‌ مدیریت…
680,000 تومان

دوره آشنایی باPMBOK در اصفهان

دوره آشنایی با pmbok6 با گسترش حوزه‌ های کسب و کار شرکت‌ها و جهانی‌شدن پروژه‌ها، امروزه استفاده از استانداردها برای…
245,000 تومان

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP در اصفهان

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP امروزه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به عنوان یک شغل مستقل در سازمان‌های…
365,000 تومان