دوره آنلاین Excel مهندسی
50%
تخفیف
390,000 تومان 195,000 تومان
دوره آنلاین MSP
54%
تخفیف
620,000 تومان 285,000 تومان
620,000 تومان 285,000 تومان
دوره آنلاین HSE عمومی
14%
تخفیف
285,000 تومان 245,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
18%
تخفیف
2,310,000 تومان 1,890,000 تومان
دوره آنلاین ISO9001
47%
تخفیف
620,000 تومان 330,000 تومان