دوره آنلاین HSE اجرایی دو
10%
تخفیف
590,000 تومان 531,000 تومان
دوره آنلاین Excel مهندسی
50%
تخفیف
390,000 تومان 195,000 تومان
دوره آنلاین MSP
100%
تخفیف
440000–رایگان!
دوره آنلاین HSE عمومی
15%
تخفیف
280,000 تومان 238,000 تومان
دوره آنلاین HSE اجرایی یک
10%
تخفیف
590,000 تومان 531,000 تومان
دوره آنلاین ISO 14001:2015
10%
تخفیف
280,000 تومان 252,000 تومان
دوره آنلاین تربیت افسر HSE
15%
تخفیف
2,115,000 تومان 1,790,000 تومان