سبد خرید 0

آکادمی کادیک تخصصی ترین مرکز فعال مهندسی صنایع و HSE در اصفهان

Live | Learn | Grow

64.000

نفر ساعت آموزش داده شده

540

عنوان دوره آموزشی 

94%

میانگین رضایت مشتریان از کادیک 

دوره های آموزشی پیشنهادی دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت

10%
تخفیف
495,000 تومان 445,000 تومان
5%
تخفیف
495,000 تومان 470,000 تومان
12%
تخفیف
295,000 تومان 260,000 تومان
10%
تخفیف
440,000 تومان 395,000 تومان
10%
تخفیف
490,000 تومان 440,000 تومان
7%
تخفیف
495,000 تومان 460,000 تومان
12%
تخفیف
260,000 تومان 230,000 تومان
11%
تخفیف
495,000 تومان 440,000 تومان
8%
تخفیف
11%
تخفیف
495,000 تومان 440,000 تومان

دوره های آموزشی پیشنهادی دپارتمان HSE

17%
تخفیف
270,000 تومان 225,000 تومان
6%
تخفیف
240,000 تومان 225,000 تومان
17%
تخفیف
270,000 تومان 225,000 تومان
12%
تخفیف
keyboard_arrow_up